Disclaimer voor cbd-producten.nl

Welkom op cbd-producten.nl. Deze disclaimer informeert u over de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website en de informatie die deze bevat. Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

1. Medisch advies
De inhoud van cbd-producten.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, en ander materiaal, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker met betrekking tot een medische aandoening of voordat u begint aan een nieuwe behandeling.

2. Geen garantie
Hoewel we ernaar streven om de informatie op onze website actueel en accuraat te houden, geven we geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde grafieken die op de website staan voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt op dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

3. Aansprakelijkheid
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgenschade, of welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website, zelfs als we vooraf zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

4. Externe links
cbd-producten.nl kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door ons. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid, of praktijken van externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

5. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op wijzigingen.

6 CBD en supplementen informatie
De informatie over CBD-producten en supplementen op cbd-producten.nl is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wij zijn geen medische professionals; daarom is onze informatie niet bedoeld als medisch advies of als vervanging voor advies van gezondheidszorgprofessionals. De effectiviteit en veiligheid van CBD-producten en supplementen kunnen variëren tussen individuen. Wij raden aan om altijd een arts of gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u start met het gebruik van nieuwe supplementen, vooral als u al onder medische behandeling staat of zwanger bent/borstvoeding geeft.

7. Vrijwaring van claims
Hoewel er onderzoek is dat de potentiële voordelen van CBD ondersteunt, zijn de uitspraken over deze producten niet beoordeeld door voedsel- en geneesmiddelenautoriteiten zoals de FDA of de EFSA. De producten die op cbd-producten.nl worden aangeboden zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Klanten dienen zelfstandig onderzoek te doen naar de legitimiteit en effectiviteit van de producten voor hun gebruik.

8. Verantwoordelijkheid voor gebruik
Gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij de informatie over CBD-producten en supplementen interpreteren en toepassen. cbd-producten.nl, de eigenaars, schrijvers, en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, gezondheidsproblemen of enige andere schade die kan ontstaan door uw gebruik of misinterpretatie van de informatie op de website.

9. Productaansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid, kwaliteit, en effectiviteit van de aangeboden producten ligt bij de fabrikanten en distributeurs. cbd-producten.nl fungeert als tussenpersoon en biedt geen garanties buiten de door de fabrikant verstrekte informatie en garanties.

10. Advies over supplementen en interacties met medicijnen
Ons advies en informatie over supplementen op cbd-producten.nl zijn gebaseerd op algemene kennis en niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. We zijn niet in staat om uw volledige medische geschiedenis of medicijngebruik te beoordelen. Het is belangrijk te erkennen dat supplementen interacties kunnen hebben met medicijnen, wat kan resulteren in ongewenste bijwerkingen. Wij adviseren u daarom dringend om:

Uw arts of apotheker te consulteren voordat u begint met het gebruik van nieuwe supplementen, vooral als u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling staat.
Zorgvuldig de informatie en aanbevelingen te overwegen die we verstrekken, maar deze niet te gebruiken als de enige basis voor het maken van gezondheidsgerelateerde beslissingen.
Hoewel we ernaar streven om betrouwbare en actuele informatie te bieden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen van uw beslissingen gebaseerd op de informatie verkregen van onze website. De verantwoordelijkheid voor het veilig gebruiken van supplementen en het begrijpen van de mogelijke interacties met andere medicijnen ligt bij de gebruiker en hun zorgverleners.

11. Intellectueel Eigendom
De inhoud van cbd-producten.nl, inclusief maar niet beperkt tot teksten, grafieken, logo’s, iconen, afbeeldingen, en de compilatie daarvan, is beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, en andere eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan cbd-producten.nl, of anderszins worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan om enig deel van de site en de inhoud daarvan te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, overbrengen, of distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. Leeftijdsbeperking
De inhoud en producten op cbd-producten.nl zijn alleen bedoeld voor gebruik door personen die de wettelijke leeftijdsgrens voor dergelijke producten in hun land of regio hebben bereikt. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet.

13. Geografische beperkingen
De informatie en producten op cbd-producten.nl zijn gericht op gebruikers in rechtsgebieden waar de verkoop en het gebruik van dergelijke producten legaal zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun toegang tot en gebruik van de website en de inhoud daarvan voldoet aan de lokale wetten en voorschriften van hun locatie.

14. Wijzigingen in Producten en Diensten
De informatie over producten en diensten op cbd-producten.nl, inclusief maar niet beperkt tot prijzen, beschikbaarheid, en specificaties, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij kunnen de actualiteit of volledigheid van de informatie niet garanderen.

15. Gezondheidsclaims en Testimonials
De testimonials en productbeoordelingen weergegeven op cbd-producten.nl vertegenwoordigen de persoonlijke ervaringen en meningen van de betreffende gebruikers. Deze ervaringen zijn persoonlijk en reflecteren niet noodzakelijkerwijs de resultaten die elke gebruiker kan verwachten. Wij claimen niet dat de ervaringen van deze gebruikers typisch zijn of dat iedereen dezelfde resultaten zal ervaren. Gebruikersverhalen zijn geen vervanging voor professioneel medisch advies.

16. Contact
Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via ons contactformulier

Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer volledig hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.