Disclaimer


Disclaimer voor www.cbd-producten.nl

Natuurvoeding & Adviesbureau (Kamer van Koophandel: 65303067), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.cbd-producten.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Natuurvoeding & Adviesbureau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Natuurvoeding & Adviesbureau spant zich in om de inhoud van www.cbd-producten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.cbd-producten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Natuurvoeding & Adviesbureau.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.cbd-producten.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Natuurvoeding & Adviesbureau.Voor op www.cbd-producten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Natuurvoeding & Adviesbureau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Natuurvoeding & Adviesbureau.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Natuurvoeding & Adviesbureau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Alhoewel CBD een perfect middel is voor vele ziektes en kwalen kan de geboden informatie niet beschouwd worden als vervanging van een consult of behandeling door een arts. Het gebruik van de op deze pagina vermelde informatie geschiedt dan ook altijd voor volledig eigen risico van de gebruiker. Daarnaast is het van belang dat u zich er van bewust bent dat elk mens uniek is en anders reageert op medicijnen. Ook bij middelen op basis van CBD zijn er personen die minder- of geen merkbaar effect hebben. Ook de dosering en de tijd dat het effectief is kan per persoon verschillen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.